Kmenoví advokáti

 

JUDr. Šárka Foltýnová

Vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, včetně postgraduálního studia mezinárodního obchodního práva. Studium ukončila rigorózní zkouškou a získáním doktorského titulu. Je spoluautorem publikace „Foreign Investment in Czechoslovakia: An Examination of Recent Amendments to the Joint Venture Act“, uveřejněné v International Business Lawyer a autorem publikace „How to do business in Czechoslovakia“. Hovoří anglicky, španělsky, německy a částečně francouzsky.

Mgr. Tomáš Sýkora

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po dokončení studia pracoval krátce jako podnikový právník. V roce 1999 nastoupil do advokátní kanceláře Dr. Šárka Foltýnová & spol., v níž zůstal i jako advokát po složení advokátních zkoušek v r. 2002. V současnosti se připravuje na rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Hovoří anglicky.

Mgr. Lenka Tomešová

Vystudovala na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde ukončila magisterské studium v roce 2007. Po dokončení studia nastoupila do advokátní kanceláře Dr. Šárka Foltýnová & spol., v prosinci 2010 úspěšně složila advokátní zkoušky a do ledna 2011 je zapsaná jako advokát v České advokátní komoře. V současnosti se připravuje na rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Hovoří anglicky a německy

Česky English Español

Adresa :

Charvátova 58/11
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel : 222 324 636
Tel : 222 324 855
Email :office@foltynova.cz
www.foltynova.cz